Υλικό

Το παραμύθι με τίτλο "Ο Ιορδάνης και το μαγικό μολυβάκι", της συγγραφέως Άννας Κόνδη, δίνει έξυπνες ιδέες στους μικρούς αναγνώστες για να μαθαίνουν εύκολα την ορθογραφία.

Ένας σελιδοδείκτης-οδηγός για την ανάγνωση και κατανόηση των αφηγηματικών κειμένων. Χρήσιμο εργαλείο για τους μαθητές των Δ, Ε, ΣΤ τάξεων.

Είναι ένα παραμύθι για τη βωμολοχία και τις συνέπειες που μπορεί να έχει στη ζωή ενός παιδιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, όπως και σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. ελαφρά νοητική καθυστέρηση, διαταραχή του φάσματος του αυτισμού). Συνοδεύεται με μια δραστηριότητα, που διευκολύνει την επίλυση αυτού του φαινομένου.

Το Παραμύθι χωρίς Σύνορα είναι ένα παραμύθι με ήρωες τα ζώα του δάσους. Μέσα απο μικρά κεφάλαια τα παιδιά των μικρών τάξεων έρχονται σε επαφή με κοινές αξίες, όπως η φιλία, η προσφορά, το μοίρασμα κλπ. Ένα καλό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους ψυχολόγους!

Χρησιμοποιώντας την εικονογραφική μέθοδο, παρουσιάζονται κάποιες ιδέες που αφορούν τις συνήθεις καταλήξεις των ρημάτων.