Ιστορίες σχολικού εκφοβισμού

Παρακολουθήστε αποσπάσματα που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό. Πώς το βιώνει ο θύτης και πώς το θύμα;

Πατήστε εδώ για να δείτε τη ταινία.