Μαθησιακές δυσκολίες

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα άρθρα για τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Διδασκαλία των μαθηματικών με χειρονομίες

Η διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση αφηρημένων χειρονομιών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να τα μαθαίνουν τα παιδιά.

Κύρια χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρεί ότι η διδασκαλία δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά ότι πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Επιπλέον, η φιλοσοφία της είναι ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ και ίσο φάσμα ευκαιριών για να κατακτήσουν τη μάθηση με τους κατάλληλους γι’αυτούς τρόπους.

Διδακτικές προτάσεις για τους μαθητές με δυσλεξία

Εδώ θα βρείτε κάποιες γενικές διδακτικές προτάσεις που αφορούν όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα αυτούς με δυσλεξία.

Χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες-Παραδείγματα

Οι μαθητές με Μ. Δ. συνιστούν μια ανομοιογενή ομάδα (Hammill, 1990), με διαφορετικές ικανότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο στη βιβλιογραφία αναφέρονται κάποια κοινά, προεξέχοντα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μ.Δ.

Λίγα λόγια για τον ορισμό των Μαθησιακών Δυσκολιών (Μ.Δ.)

Οι μαθησιακές δυσκολίες (Μ. Δ.) είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων.