Παραμύθι για τις "κακές" λέξεις

Είναι ένα παραμύθι για τη βωμολοχία και τις συνέπειες που μπορεί να έχει στη ζωή ενός παιδιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, όπως και σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. ελαφρά νοητική καθυστέρηση, διαταραχή του φάσματος του αυτισμού). Συνοδεύεται με μια δραστηριότητα, που διευκολύνει την επίλυση αυτού του φαινομένου.