ανάπτυξη

Οι σταθμοί στην ανάπτυξη- 6 μηνών έως 3 ετών

Αναπτύσσεται σωστά το παιδί μου;Τι να περιμένω στην επόμενη φάση της ζωής του;Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να το εκπαιδεύσω σε μια καινούρια δεξιότητα; Παρατηρώ κάποια καθυστέρηση στην ανάπτυξη του, μήπως πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό;
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των ορόσημων ανάπτυξης ενός παιδιού από την ηλικία των 6 μηνών έως την ηλικία των 3 ετών.