Δήμος Αθηνών

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά με αυτισμό και ΔΑΔ απο τον Δήμο Αθηνών

Δωρεάν εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία στα πλαίσια του προγράμματος "Ανοιχτά Σχολεία" του Δήμου Αθηνών.