διαφοροποιημένη διδασκαλία

Η διαφορετικότητα στη μάθηση

Η προσδοκία όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικίας να μαθαίνουν με το ίδιο τρόπο είναι σαν να περιμένεις όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικίας να φορούν το ίδιο μέγεθος ρούχων.

Madeline Hunter

Κύρια χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρεί ότι η διδασκαλία δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά ότι πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Επιπλέον, η φιλοσοφία της είναι ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ και ίσο φάσμα ευκαιριών για να κατακτήσουν τη μάθηση με τους κατάλληλους γι’αυτούς τρόπους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι: