Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή

Αρετή Σταμούλη
Ψυχολόγος Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική Παιδαγωγός, MA Special Needs

Αλληλοστήριξη γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες

Οι γονείς των παιδιών με συναισθηματικές ή αναπτυξιακές δυσκολίες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα τυπικά άγχη κάθε γονέα αλλά και με μια σειρά από επιπρόσθετες έγνοιες, που αφορούν την ιδιαίτερη φροντίδα του παιδιού τους. Αυτές μπορούν να συνοψιστούν στην αποδοχή και προσαρμογή στις ειδικές ανάγκες του παιδιού, στην έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση της κατάσταση του, στην εύρεση των κατάλληλων υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν και στην οικονομική ανταπόκριση σε αυτές. Βέβαια η μεγαλύτερη αγωνία των γονέων είναι η κοινωνική αποδοχή των παιδιών τους και των ίδιων.

Η βιβλιογραφία έχει παρουσιάσει τα συναισθήματα άγχους, κατάθλιψης, απώλειας, μοναξιάς και συχνά απελπισίας, που βιώνουν οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η γνωστική αποδοχή της ιδιαιτερότητας του παιδιού είναι ένα σημαντικό, πρώτο βήμα για την ψυχική ισορροπία των γονέων. Η υποστήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον συμβάλλει, επίσης, στην μείωση του άγχους και της μοναξιάς. Ενώ έχει δοθεί, όμως, ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη από την ευρύτερη οικογένεια (συγγενείς), τους επαγγελματίες και τους φίλους, δεν έχει φανεί η δύναμη της σχέσης με άλλους γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Η συναναστροφή με ανθρώπους που έχουν ίδια ή παρόμοια προβλήματα ενδυναμώνει την οικογένεια, βοηθά στην αποδοχή του παιδιού και προσφέρει λύσεις διαχείρισης πρακτικών ζητημάτων. Η κοινή εμπειρία και το μοίρασμα παραμερίζει το αίσθημα ντροπής ή επίκρισης. Οι γονείς συνδέονται με άλλους ανθρώπους, νιώθουν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει καλά και βρίσκονται σε ισότιμη θέση.

 

Αρετή Σταμούλη

Ψυχολόγος-Ειδική Παιδαγωγός