Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή

Αρετή Σταμούλη
Ψυχολόγος Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική Παιδαγωγός, MA Special Needs

Διδακτικές προτάσεις για τους μαθητές με δυσλεξία

  • Οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να χρησιμοποιούν πιο αργούς ρυθμούς ομιλίας καθώς και απλούστερες προτάσεις. Οι μαθητές με δυσλεξία συνήθως έχουν ανάγκη από επιπρόσθετο χρόνο προκειμένου να επεξεργαστούν τις πληροφορίες. Έτσι , ο δάσκαλος με τις συχνές παύσεις τους δίνει τον αναγκαίο χρόνο.
  • Επιπρόσθετα, είναι καλό να ενσωματώσει παραδείγματα και γραφικές αναπαραστάσεις στα μαθήματα προκειμένου να υποβοηθήσει την κατανόηση. Εξυπηρετικά για τους μαθητές με δυσλεξία και όχι μόνο είναι τα φυλλάδια που οργανώνουν τις πληροφορίες του κάθε μαθήματος.
  •  Όσον αφορά την ανάγνωση ο εκπαιδευτικός μπορεί να δίνει στο μαθητή μερικές παραγράφους για ανάγνωση στο σπίτι προτού τις διαβάσει στην τάξη δυνατά.
  • Μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικούς τρόπους για να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στους μαθητές. Μέσω του προγράμματος  των παρουσιάσεων έχει τη δυνατότητα να εκθέσει ολοκληρωμένες πληροφορίες γύρω από ένα διδακτικό αντικείμενο και μπορεί να ακολουθεί συζήτηση ενθαρρύνοντας τα παιδιά με δυσλεξία να συμμετέχουν χωρίς το άγχος της αποτυχίας.
  • Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι δυσλεκτικοί μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν ενεργοποιούν πολλές αισθήσεις τους ταυτόχρονα. Αυτή τη δεξιότητα των μαθητών πρέπει να την εκμεταλλευτεί ο δάσκαλος χρησιμοποιώντας πολυ-αισθητηριακές τεχνικές.

Πηγή: Edu-Special

#εκπαιδευτική παρέμβαση #δάσκαλοι #τάξη #δυσλεξία #μαθησιακές δυσκολίες #μαθησιακές δυσκολιες

Μοιραστείτε το: