Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή

Αρετή Σταμούλη
Ψυχολόγος Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική Παιδαγωγός, MA Special Needs

Διδασκαλία των μαθηματικών με χειρονομίες

Η διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση αφηρημένων χειρονομιών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να τα μαθαίνουν τα παιδιά, σύμφωνα με την έρευνα.

Παιδιά 8 ετών απέκτησαν μια βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, χρησιμοποιώντας τα χέρια τους όπως ακριβώς το μυαλό τους, ισχυρίζονται Αμερικάνοι Ψυχολόγοι. Στην έρευνα, τα παιδιά διδάχτηκαν να λύνουν μια μαθηματική παράσταση ως εξής : ‘4+2+6 = _ +6’ βάζοντας ένα V κάτω από τους αριθμούς που πρέπει να προστεθούν και μετά συμπληρώνοντας το κενό με το αποτέλεσμα.

Οι κινήσεις βοήθησαν πολύ τη γενίκευση της γνώσης, αναφέρει το  Psychological Science. Προηγούμενες μελέτες είχαν επίσης αποδείξει ότι οι χειρονομίες βοηθούν τη μάθηση. Οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι όταν τα παιδιά κινούνται και κάνουν χειρονομίες, είναι σε θέση να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις ιδέες τους, κάτι που υποστηρίζει πολύ τη μαθησιακή διαδικασία.

Παρόλα αυτά, η παρούσα έρευνα εμβαθύνει περισσότερο, προτείνοντας ότι οι αφηρημένες συμβολικές κινήσεις ίσως είναι ένα περισσότερο αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο για τα παιδιά, σε σχέση με το να χειρίζονται συγκεκριμένα αντικείμενα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, είναι πολύ πιο βοηθητικό να αναπαραστήσει ο δάσκαλος με τα χέρια του ένα τριγωνικό σχήμα από το να δείξει στους μαθητές ένα τρίγωνο.

"Η μελέτη, μας ανακάλυψε ότι το να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κινούνται και, πιο συγκεκριμένα, να κάνουν χειρονομίες, τα βοηθά να μάθουν μια ιδέα και πολύ περισσότερο να τη γενικεύσουν," δηλώνει η Miriam Novack, από τον τομέα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Chicago. "Αντιθέτως, τα παιδιά στα οποία ζητήθηκε να κρατούν και να κινούν αντικείμενα συγκέντρωσαν την προσοχή τους πλήρως στα αντικείμενα αυτά καθώς και στα επιφανειακά στοιχεία του μαθηματικού προβλήματος".

Στο πείραμα, οι ψυχολόγοι δίδαξαν σε περίπου 100 παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών μια στρατηγική για την επίλυση μιας απλής πρόσθεσης.

- Στη μια ομάδα, έπαιρναν τα μαγνητικά αριθμητικά ψηφία και τα τοποθετούσαν στην παράσταση, πάνω σε έναν λευκό μαγνητικό πίνακα.

- Στη δεύτερη ομάδα οι μαθητές μιμούνταν την πράξη αυτή αλλά χωρίς να αγγίζουν τους αριθμούς στην πραγματικότητα

- Στην τρίτη ομάδα τα παιδιά διδάχθηκαν τη χρήση ενός νοητού V μέσω χειρονομίας, με σκοπό να ομαδοποιήσουν αριθμούς και έτσι να λύσουν τις εξισώσεις.

Στη συνέχεια οι μαθητές εξετάστηκαν σε παρόμοια προβλήματα, με στόχο να διερευνηθεί ο βαθμός κατανόησης των σημαντικότερων εννοιών.

Συμβολική ερμηνεία

Μόνο τα παιδιά που χρησιμοποίησαν τις κινήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος κατάφεραν να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούσαν το συνδυασμό και τη γενίκευση των γνώσεών τους. Η συνεργάτιδα στην έρευνα, Eliza Congdon δήλωσε ότι τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τότε ήταν ότι η άμεση αλληλεπίδραση/επαφή με τα αντικείμενα είναι πολύ ευεργετική για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

"Αυτό που προκαλεί έκπληξη στη μελέτη μας είναι η απόδειξη ότι η χειρονομία, ως υποκατηγορία της κίνησης που δεν υπαγορεύει άμεση αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα, μάλλον είναι ευεργετική για τη μάθηση και δυνητικά για τη μάθηση αφηρημένων εννοιών, όπως τα μαθηματικά," ισχυρίστηκε.

Η υπεύθυνη συγγραφέας Susan Goldin-Meadow δηλώνει ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποτελούν την πρώτη απόδειξη ότι η κίνηση των χεριών όχι μόνο υποστηρίζει τη μάθηση μιας πράξης προς επίλυση, αλλά πολύ περισσότερο, οδηγεί στη γενίκευση της μάθησης και πέρα από την πράξη αυτή καθ΄ αυτή. "Όπως φαίνεται, τα παιδιά μαθαίνουν τις θεωρίες που βρίσκονται πίσω απ τις μαθηματικές πράξεις μόνο στο βαθμό που αυτές οι πράξεις  μπορούν να αναπαρασταθούν συμβολικά" συμπεραίνει.

Πηγή: psychologynow

#διδασκαλία μαθηματικών #χειρονομίες #ειδική αγωγή #μαθησιακές δυσκολίες #ειδική εκπαίδευση #μαθησιακές δυσκολιες

Μοιραστείτε το: