Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή

Αρετή Σταμούλη
Ψυχολόγος Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική Παιδαγωγός, MA Special Needs

Κύρια χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρεί ότι η διδασκαλία δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά ότι πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Επιπλέον, η φιλοσοφία της είναι ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ και ίσο φάσμα ευκαιριών για να κατακτήσουν τη μάθηση με τους κατάλληλους γι’αυτούς τρόπους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι:

1. Τα ποικίλα στοιχεία και υλικά χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν το πλαίσιο της διδασκαλίας. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πολυάριθμες μεθόδους μάθησης για να υποστηρίξουν τις αξίες, τις αρχές και τις δεξιότητές τους.

2. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ευθυγραμμίζει τα καθήκοντα και τις προσδοκίες για τους μαθησιακούς στόχους. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν τα μαθήματα με βάση τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, λαμβάνουν υπόψη το συντονισμό των δραστηριοτήτων με τους επιδιωκόμενους σκοπούς μάθησης. Οι στόχοι σχεδιάζονται για να ενσωματωθούν στο διδακτικό πρόγραμμα εκείνες εργασίες που χτίζουν συγκεκριμένες δεξιότητες. Με άλλα λόγια τα μαθήματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι δυνατότητες, να αναγνωριστούν οι αδυναμίες και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις έγκαιρα.

3. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών. Τα μαθήματα σχεδιάζονται με βάση την ετοιμότητα του κάθε μαθητή να τα δεχτεί και συμφωνούν με τα ενδιαφέροντα και τις μεθόδους μάθησής του.  Επίσης, το επίπεδο της πολυπλοκότητας θα πρέπει να τροποποιείται ώστε να προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες του κάθε μαθητή .

Πηγη: Edu-Special

#διαφοροποιημένη διδασκαλία #εκπαιδευτικοί #σχολείο #μαθησιακές δυσκολιες

Μοιραστείτε το: