Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή

Αρετή Σταμούλη
Ψυχολόγος Συστημικής Προσέγγισης, Ειδική Παιδαγωγός, MA Special Needs

Σημασία επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας

Η καλή επικοινωνία μεταξύ σχολείου –γονέων είναι σημαντική γιατί ωφελεί όλες τις πλευρές. Οι γονείς, οι δάσκαλοι αλλά περισσότερο οι μαθητές μαθαίνουν και εξελίσσονται μέσα απο αυτή τη σχέση.

Πρώτα πρώτα επωφελούνται οι γονείς όσον αφορά το βαθμό και τον τρόπο που εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης των παιδιών. Για παράδειγμα εάν οι δάσκαλοι επικοινωνούν μόνο «άσχημα νέα» στους γονείς, οι τελευταίοι είναι πιο πιθανό να αποθαρρυνθούν και να πιστέψουν ότι δε μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τo παιδί τους. Αντίθετα, η αποτελεσματική  επικοινωνία με τον δάσκαλο συντελεί στο να γνωρίσουν οι γονείς καλύτερα το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης, τις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού τους, ενώ παίρνουν ιδέες πώς να στηρίξουν το μαθητή/τρια στο σπίτι. Αποκτούν ενεργητικό ρόλο και υψηλή αυτοεκτίμηση για τη θέση που έχουν στην εκπαίδευση των παιδιών.

Ως συνέπεια της μεγαλύτερης εμπλοκής των γονέων έρχεται η καλύτερη σχολική επίδοση των παιδιών, τα υψηλότερα κίνητρα για μάθηση, η καλύτερη συμπεριφορά, η θετική στάση απέναντι στις σχολικές εργασίες και γενικότερα στο σχολείο.

Τέλος η αποτελεσματική επικοινωνία με την οικογένεια βοηθά τους δασκάλους να γνωρίσουν καλύτερα το περιβάλλον των μαθητών και τις εκπαιδευτικές ή συναισθηματικές τους ανάγκες. Έχοντας αυτή τη πολύτιμη γνώση, μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να κάνουν εστιασμένη εκπαιδευτική παρέμβαση. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση και η αποδοχή από τον γονέα του μαθητή αυξάνει το ηθικό του δασκάλου και μπορεί να περιβάλλει με παραπάνω νόημα το έργο του.

Αρετή Σταμούλη

Ψυχολόγος-Ειδική Παιδαγωγός

#επικοινωνία #σχέση #σχολείο #δάσκαλοι #γονείς #σχολική επίδοση

Μοιραστείτε το: